top of page

STORE POLICY

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Når du besøger denne hjemmeside, kan vi indsamle, og vores tredjepartsudbydere af annoncer og indhold kan indsamle, oplysninger om, hvor du er på internettet (f.eks. den URL, du kom fra, IP-adresse, domænenavnstyper som .dk og .com), din browsertype, land- og telefonområdenummeret, hvor din computer er placeret, siderne på dette websted, der blev set under dit besøg, de annoncer, du klikkede på, og eventuelle søgetermer, som du har indtastet på vores websted

(" Brugeroplysninger”) Vi og de kan indsamle disse brugeroplysninger, selvom du ikke registrerer dig på denne hjemmeside.

 

 

Når du registrerer dig eller handler på denne hjemmeside, vil vi (hvor det er relevant) bede dig om at indtaste, og vi vil indsamle dine personlige oplysninger.

Vi vil behandle alle dine personlige oplysninger (som inkluderer enhver brugerinformation, som vi kan identificere dig ud fra) som fortrolige (selvom vi forbeholder os retten til at videregive disse personlige oplysninger under de omstændigheder, der er angivet nedenfor). Vi vil opbevare det på en sikker server, og vi vil fuldt ud overholde al gældende databeskyttelse og forbrugerlovgivning.

PAYMENT METHODS

Credit / Debit Cards

Payment Methods
bottom of page